Перегляд питання
Як створити громаду?
22 лютого 2014

 А. Якщо можливим є проведення загальних зборів жителів села / міста у кількості 50% + 1, на цих загальних зборах має бути прийнято рішення: про створення громади, про прийняття статуту громади, про обрання керівних органів громади. Статус та тип керівних органів регламентується малою конституцією громади — статутом. Взаємодія з органом місцевого самоврядування визначається статутом.

Б. Якщо загальні збори жителів через значну кількість жителів чи з причин віддаленості околиць адміністративно — територіальної одиниці провести не вдається, можна скористатись правом зборів громадських представників. Кожен громадський представник має підписний лист з паспортними даними та підписами жителів, що делегували йому свій голос для вирішення конкретних питань: створення громади, обрання керівних органів громади та прийняття статуту громади.

По інших питаннях громадський представник має поновлювати свої повноваження.

З іншого боку, обраний Комітет громадських представників як виконавчий орган громади може мати делеговані повноваження згідно з статутом. Члени Комітету обираються на загальних зборах громади.

Комітет громадських представників територіальної громади — це члени громади села (селища, міста), або інші особи, які добровільно і на безоплатній основі виявили бажання працювати на благо громади, жертвувати на суспільні потреби свій час, розум і працю та обрані на загальних зборах громади більшістю голосів. Очолює комітет громадських представників територіальної громади Голова територіальної громади або інша обрана особа.

В. Чи можна створювати громаду із залученням депутатського корпусу наявного (хоч і найчастіше нелегітимного) органу місцевого самоврядування?

Депутати є такими ж можливими громадськими представниками, як і будь — який інший член громади. Якщо депутати зберуть підписні листи з делегованими повноваженнями, вони можуть виконати функцію зборів громадських представників зі створення територіальної громади і така можливість передбачена Законом про місцеве самоврядування. У Комітет громадських представників доречно у такій ситуації старатись включити і громадян, що не належать до депутатського корпусу.

Г. Чи може сільський голова чи мер міста бути союзником громадських активістів у створення територіальної громади?

Так. Територіальна громада та її повноваження є найкращим аргументом для мера, що захищає інтереси громади. Якщо голова чи мер бажають будь — що уникнути контролю своїх рішень, вони очевидно будуть протидіяти створенню громади.

Д. Чи є реальним створення громади у великих містах, районах міст з районним поділом?

У закордонній практиці є хороший досвід застосування для таких цілей електронного урядування. Доречним є поєднання різних інструментів прийняття статуту та обрання членів комітету громадських представників.

22 лютого 2014
Відповіді (0)

Немає відповідей , ваша відповідь буде першим